Čo mi jedálne kupóny od Up Slovensko prinesú?

Jedálny kupón Chèque Déjeuner má pre SZČO tieto finančné a daňové výhody:

DPH

Jedálny kupón nie je platobný prostriedok a je oslobodený
od dane z pridanej hodnoty.

Dane

Jedálny kupón vo výške 4,50 € na pracovný deň je oslobodený
od dane z príjmov zo závislej činnosti. 

Dôležité upozornenie!

  1. SZČO si nemôže uplatňovať do nákladov kupóny objednané na spätné obdobie (na mesiace dozadu)! Preto si vždy objednávajte kupóny dopredu.
  2. SZČO si môže dať do nákladov aj kupóny za odpracované soboty a nedele – ak vie preukázať, že v dané dni naozaj pracoval.
  3. Výšku nominálnej hodnoty stravovacej poukážky, ktorú si živnostníci môžu dať do nákladov určuje Opatrenie MPSVaR.
Prečo je pre živnostníkov výhodné preferovať gastrolístky?

Vkusné a praktické šekové knižky.

Šeková knižka je pre každého živnostníka skvelý spôsob, ako mať kupóny pokope. 

Okrem toho v nej nájdete zaujímavé ponuky a zľavy, ktoré vám ponúkame nad rámec poukážok.

Karta Up Jedálny kupón Chèque Déjeuner. Rovnako ako papierové jedálne kupóny, karta slúži výlučne na stravovanie. S kartou je všetko jednoduchšie.   Viac informácií TU.
Pre živnostníkov existujú dva základné spôsoby, ako si dať výdavky na stravovanie do svojich nákladov. A to buď uplatnením daňového výdavku zdokladovaného blokom z registračnej pokladnice, alebo nákupom stravných lístkov.
Hlavnou finančnou výhodou pre živnostníkov je možnosť dať si do daňových výdavkov stravné lístky v maximálnej hodnote
4,50 € za každý odpracovaný deň, bez ohľadu na to, koľko jedlo v skutočnosti stálo.
Ak by ste za menu zaplatili v hotovosti napríklad 3,50 € a následne by ste túto sumu zdokladovali pokladničným blokom,
do výdavkov by ste si mohli uplatniť len túto sumu.
Pri stravných lístkoch by to však bola stále aktuálne platná maximálna suma, a to
4,50 €/deň (pri použití lístku s aspoň touto hodnotou). Ročne si tak môžete znížiť základ dane až o hodnotu 1.111,50 €, (247 pracovných dní s 4,50 €) čo predstavuje naozaj významnú daňovú výhodu gastrolístkov pre živnostníkov.
Jednoduchá administratíva. Stravné lístky zaevidujete pri ich kúpe jedným dokladom a následne vediete evidenciu ich výdaja.
Pri platbe za stravovanie v hotovosti si však musíte odkladať všetky bločky a zúčtovať ich. To je zbytočná administratívna záťaž a pokladničný doklad môžete veľmi jednoducho stratiť, čím sa ukrátite o možnosť uplatnenia nákladu.
Objednajte si jedálne kupóny a vyhrajteprechod na objednávkový systém